dissabte, 25 de setembre de 2010

Tinguem els números clars!


Els números romans, contràriament al que sembla, no provenen de les lletres de l’abecedari. En el seu origen, eren símbols que s’aplicaven a maneres senzilles de comptar. Per exemple, l’I no es va agafar d’una lletra, sinó d’una marca en forma de pal que indicava una unitat. Cada 5 unitats o IIII, es marcava amb el símbol Λ, i cada deu, amb doble Λ, és a dir X. Després, aquests símbols es van assimilar a les lletres I, V, X.
Pel número 50, s’utilitzaven diferents símbols com N, И, K, Ψ, etc., però potser el més corrent fou una I sobreposada a la V. Aquesta forma evolucionà cap a una espècie de T invertida i després s’assimilà a la lletra L. A més, el 100 també s’indicava amb la marca Ж (una I sobreposada a una X), escrita sovint amb les formes >I< o bé )I(. Al final, s’abreujà amb la lletra C, que coincideix amb la inicial de la paraula llatina que significa “cent” (centum). El número 50 o L també pot provenir de la meitat de la C o 100, tal com va suggerir l’Imma a la classe de llatí de 1r de Bat.
El 1000 s’indicava amb la lletra grega Φ. Si la partim per la meitat dóna D, és a dir, 500. Amb el temps, la Φ es transformà en M per indicar mille o mil.

Quin número no coneixien els romans? Quins pobles, en canvi, ja coneixien aquest número des de molt abans?

Post breve tempus... Tornem!!!!

Ave omnes,

Després d'un petit període "in albis", Vallis Vera, fidel al "natura hominum avida novitatis". retorna, amb la intenció de proposar-vos un enigma o article setmanal (en llatí i/o en grec). I com que més val "facta, non verba", aquí van les primeres qüestions.

Gregueries o imatges suggerides per l'alfabet grec
Relacioneu cada definició amb una lletra grega,
en minúscula o majúscula:
(el nom de l'autor figura en parèntesi)

1. La gamma de cap per avall (Edu)
2. Xupaxup de iota amb omicron (Edu)
3. Peix que no pot ser pescat (Nerea) o inacabat (Sata)
4. Un bolet acabat de sortir (Nerea)
5. Un espermatozou a punt de fecundar un òvul (Nerea)
6. El malson del condemnat (Cristina)
7. Un cargol que baixa per la paret (Cristina)


8. Una copa de cava (Cristina)
9. La muntanya més alta (Manal)
10. La lluna de les nits de lluna plena és com la __ del nostre alfabet (Manal)
11. Va perdre el punt ballant una jota (Olga)
12. La __ és la casa dels pobres (Olga)
13. La __ no fa bivac (Olga)
14. Trident de Posidó (Sata)
15.Triangle lingüístic (Micaela)
16. La __ té dos caps amb idees contràries (Oriol)
17. Lletra sorpresa (Oriol)
18. La __ es creu Superman (Oriol)
19. LLetra amb complex de 3 (Georgina)
20. L'amiga de Pitàgores s'ha escapat del Partenó (Georgina)
21. Germana lletja de la O (Georgina)

ENVIEU UN COMENTARI AMB LES SOLUCIONS QUE CONEGUEU!!!
(s'accepten respostes fins al dia 1 d'octubre)