dimecres, 7 de gener de 2009

Decàleg de l'estudiant i expressions llatines (Solució Cau 5)

La solució és: 1-f / 2-a / 3-i / 4-j / 5-g / 6-c / 7-h / 8-e / 9-d / 10-b. Per tant, comprovant les respostes, veiem que els guanyadors, amb 8 encerts, han estat l'Aitor López (de 1r) i la Laura Fernández (de 2n). Ara només cal imprimir-lo, penjar-lo a l'estudi i, sobretot, aplicar-lo!

1. El bon estudiant tindrà un bon comportament i actitud a classe, començant per arribar puntual.
f. Semper homo bonus tiro est. (Marcial)
L'home bo és un aprenent sempre.

2. Col·laborarà a classe i donarà la seva opinió.
a. Liberae sunt nostrae cogitationes. (Ciceró)
Els nostres pensaments són lliures.

3. No menysprearà a cap company ni professor. Si pot, ajudarà els altres companys.
i. Nec fuge colloquium, nec sit tibi ianua clausa. (Ovidi)
No defugis la conversa, ni tanquis la porta.

4. Portarà el material necessari i el respectarà, tant si és seu com si no.
j. Parsimonia est scientia uitandi sumptus superuacuos, aut ars re familiari moderate utendi. (Sèneca)
L’economia és la ciència d’evitar despeses supèrflues o l’art d’usar els béns propis amb moderació.

5. S’esforçarà al màxim i en totes les matèries.
g. Ad astra per aspera. (Proverbi)
Fins als astres per camins aspres.

6. Farà el possible per no perdre el ritme de treball. Revisarà a casa el que s’ha fet a classe i llegirà una mica cada dia per no perdre’n l’hàbit.
c. Nulla dies sine linea. (Plini el Jove)
Cap dia sense una línia.

7. No estudiarà a l’últim moment. Organitzarà i planificarà el treball i l’estudi.
h. Gutta cauat lapidem. (Proverbi)
La gota forada la pedra.

8. Aprofitarà les oportunitats per pujar nota i satisfer la seva curiositat.
e. Curiosum nobis natura ingenium dedit. (Sèneca)
La natura ens ha donat un esperit curiós.

9. Dormirà les hores necessàries (la majoria de gent en necessita 7 com a mínim), s’alimentarà bé i farà exercici físic.
d. Mens sana in corpore sano. (Juvenal)
Ment sana en un cos sa.

10. Recordarà que els beneficis que treu de l’ensenyament no són per a l’escola sinó sobretot per a la vida.
b. Non scholae, sed uitae discimus. (Sèneca)
No aprenem per a l'escola, sinó per a la vida.